Immigration Law / Polski Prawnik Imigracyjny, Sarasota, FL 727-538-4171

Sarasota Polish Attorney, Polski prawnik, Polscy, Prawnicy, Adwokaci, Floryda, Florida, Immigration, Wills, Trusts, Personal Injury, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Divorce, Accidents, Wypadki

Polski prawnik sarasota Piasecka Law Polish Attorney

Polski prawnik sarasota

Agnieszka Piasecka Law – Polish Immigration Attorney near Sarasota, Florida

813-786-3911

727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Esq. is a general practice Polish attorney / lawyer in Florida and in Poland. Agnieszka has two Law Degrees and more than 20 years of combined experience from Poland and USA. Attorney Agnieszka Piasecka obtained her Juris Doctorate Cum Laude from Stetson University College of Law in Florida and her Masters Degree in Law with Honors from Jagiellonian University in Poland. She also studied International Law in Tilburg, Holland. Polish Attorney Agnieszka Piasecka is fluent in Polish, English and Italian and can assist you with your legal needs in Florida and Poland.

 Immigration Sarasota Polski, adwokat, prawnik, sarasota, polish, lawyer, attorney, florida, polscy, prawnicy, adwokaci

Agnieszka Piasecka Law – Polski Adwokat Imigracyjny blisko Sarasota, Floryda

813-786-3911

727-538-4171

Adwokat Agnieszka “Aga” Piasecka jest polskim prawnikiem  uprawnionym do praktyki prawa na Florydzie i w Polsce. Agnieszka Piasecka posiada dwa dyplomy prawa i ma łącznie ponad 20 lat doświadczenia prawniczego z Polski i USA. Agnieszka uzyskała Doktorat Prawa z wyróżnieniem w Stetson University College of Law na Florydzie oraz Magistrat Prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Agnieszka Piasecka studiowała również Prawo Międzynarodowe na Uniwersytecie w Tilburgu, w Holandii. Agnieszka mówi biegle po polsku, po angielsku oraz po włosku.

Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację zadzwoń:

727-538-4171

813-786-3911

 Immigration Sarasota Polski Prawnik, Agnieszka, Aga Piasecka, Polish,Lawyer, Immigration, Attorney, Polski, Prawnik, Green Card, Citizenship, Sarasota, Obywatelstwo, Zielona Karta

PRAWO IMIGRACYJNE / OBYWATELSTWO USA – Pytania i Odpowiedzi

Polish Immigration Lawyer / Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka was born in Poland, immigrated to the US, obtained her Green Card then her United States Citizenship. Aga Piasecka, Esq. has experienced the United States Immigration process first hand and has the knowledge and experience to assist you in obtaining your Green Card and United States Citizenship.

Attorney Agnieszka Piasecka graduated from Law School in Poland and in Florida, United States. Agnieszka Piasecka, Esq. obtained her Juris Doctorate Cum Laude from Stetson University College of Law in Florida and her Masters Degree in Law with Honors from Jagiellonian University in Poland. She also studied International Law in Holland. Attorney Agnieszka Piasecka is a licensed attorney / lawyer in the USA and in Poland with more than 20 years of combined legal experience in Poland and USA and two Law Degrees from Poland and Florida. She is fluent in Polish, English and Italian and can assist you with your immigration needs in the USA, obtaining a Polish Passport and confirming your Polish citizenship.

Adwokat Agnieszka „Aga” Piasecka urodziła się w Polsce, wyemigrowała do USA, uzyskała zieloną kartę, a następnie obywatelstwo amerykańskie. Agnieszka Piasecka, Esq. osobiście doświadczyła procesu imigracyjnego w Stanach Zjednoczonych i ma wiedzę i doświadczenie, które pomogą Ci w uzyskaniu Zielonej Karty i obywatelstwa Stanów Zjednoczonych.

Adwokat Agnieszka Piasecka jest prawnikiem na Florydzie oraz w Polsce. Agnieszka Piasecka uzyskała tytuł doktora prawa z wyróżnieniem w Stetson University College of Law na Florydzie oraz tytuł magistra prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii. Adwokat Agnieszka Piasecka jest licencjonowanym adwokatem / prawnikiem w USA z ponad 20-letnim łącznym doświadczeniem prawniczym w Polsce i USA oraz dwoma tytułami prawniczymi z Polski i Florydy. Mecenas Agnieszka Piasecka mówi biegle po polsku, angielsku i włosku i może pomóc Ci w imigracji do USA, uzyskaniu paszportu polskiego i potwierdzeniu obywatelstwa polskiego.

Agnieszka, Aga, Piasecka, Polish,Lawyer, Immigration, Attorney, Polski, Prawnik Imigracyjny, Emigracyjny, Sarasota, Polscy prawnicy, adwokaci

Polish Attorney near Sarasota, Florida, Agnieszka Piasecka’s, areas of practice include: / Polski Adwokat, Agnieszka Piasecka, zajmuje się między innymi następującymi sprawami:

Agnieszka Piasecka Law – Polish Lawyer near Sarasota, Florida

813-786-3911

727-538-4171

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews

https://piaseckalaw.com/reviews

 Immigration Polski Prawnik Sarasota, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Prawnik, Polski Adwokat,Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Florida

Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na / To schedule your first FREE consultation call:

813-786-3911

727-538-4171

 Immigration Sarasota, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Prawnik, Polski Adwokat,Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Florida

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

 Immigration Sarasota, Immigration Polish, attorney, polish, lawyer, clients reviews, clients' choice avvo award

Polish Lawyer Agnieszka Piasecka Serving Sarasota, Florida USA by appointment only.

Polscy prawnicy / adwokaci w okolicy Sarasota Floryda USA – Agnieszka “Aga” Piasecka

727-538-4171

813-786-3911

Agnieszka “Aga” Piasecka Polski Prawnik Adwokat Sarasota

Agnieszka “Aga” Piasecka jest polskim prawnikiem niedaleko Sarasoty na Florydzie.

Rozwody, Testamenty i Trusty, Imigracja Polski Adwokat Agnieszka Aga Piasecka Law Floryda

Aga Piasecka, Esq. is an active member of Sarasota’s Polish community

Aga Piasecka, Esq. is an active member of Sarasota’s Polish community and has other websites designed to help inform and unite Sarasota’s Polish community members and local Sarasota / Bradenton Polish Business owners. Please visit her other website and find out what our Sarasota Polish community has to offer in the beautiful Sarasota / Bradenton, Florida area.

The Polish Sarasota / Bradenton area links are listed first for your convenience, but there are other links listed bellow for Polish Businesses in the surrounding areas of Sarasota / Bradenton, Florida.

polishsarasotabradenton.com
polishattorneysarasota.com
polishlawyersarasota.com
You can also visit Aga Piasecka at:
agaesq.com
agapiaseckadelgadolaw.com
attorneyagapiasecka.com
attorneyagnieszkapiasecka.com
immigrationattorneyclearwater.com
immigrationlawyerclearwater.com
divorceattorneyclearwaterflorida.com
divorcelawyerclearwaterflorida.com
divorceimmigrationclearwater.com
divorceimmigrationlargo.com
divorceimmigrationstpetersburg.com
divorceimmigrationtampa.com
polishclearwater.com
polishlargo.com
polishstpetersburg.com
polishtampa.com
polishsarasotabradenton.com
polishfortmyers.com
polishnewportrichey.com
tikolmt.com
dancingwithunclesam.com
willsandtrustsclearwater.com
estateplanningclearwater.com
WillsandTrustsAttorneyClearwater.com
WillsandTrustsLawyerClearwater.com
polishattorneyclearwater.com
polishlawyerclearwater.com
floridapolishattorney.com
polishattorneynewportrichey.com
polishattorneysaintpetersburg.com
polishattorneysarasota.com
polishattorneytampa.com
polishlawyerflorida.com
polishlawyernewportrichey.com
polishlawyersaintpetersburg.com
polishlawyersarasota.com
polishlawyertampa.com
Office Location Adres Biura

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka’s office is conveniently located near Sarasota, Florida