Divorce / Family Law / Rozwód / Polski Prawnik 727-538-4171

Sarasota Polish Attorney, Polski prawnik, Polscy, Prawnicy, Adwokaci, Floryda, Florida, Immigration, Wills, Trusts, Personal Injury, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Divorce, Accidents, Wypadki

Polski prawnik sarasota Piasecka Law Polish Attorney

Polski prawnik sarasota

Agnieszka Piasecka Law – Polish Attorney near Sarasota, Florida

813-786-3911

727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Esq. is a general practice Polish attorney / lawyer in Florida and in Poland. Agnieszka has two Law Degrees and more than 20 years of combined experience from Poland and USA. Attorney Agnieszka Piasecka obtained her Juris Doctorate Cum Laude from Stetson University College of Law in Florida and her Masters Degree in Law with Honors from Jagiellonian University in Poland. She also studied International Law in Tilburg, Holland. Polish Attorney Agnieszka Piasecka is fluent in Polish, English and Italian and can assist you with your legal needs in Florida and Poland.

Polski, adwokat, prawnik, sarasota, polish, lawyer, attorney, florida, polscy, prawnicy, adwokaci, wills, trusts, testamenty, trusty, rozwód, imigracja, wypadki

Agnieszka Piasecka Law – Polski Adwokat blisko Sarasota, Floryda

813-786-3911

727-538-4171

Adwokat Agnieszka “Aga” Piasecka jest polskim prawnikiem  uprawnionym do praktyki prawa na Florydzie i w Polsce. Agnieszka Piasecka posiada dwa dyplomy prawa i ma łącznie ponad 20 lat doświadczenia prawniczego z Polski i USA. Agnieszka uzyskała Doktorat Prawa z wyróżnieniem w Stetson University College of Law na Florydzie oraz Magistrat Prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Agnieszka Piasecka studiowała również Prawo Międzynarodowe na Uniwersytecie w Tilburgu, w Holandii. Agnieszka mówi biegle po polsku, po angielsku oraz po włosku.

Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację zadzwoń:

727-538-4171

813-786-3911

Sarasota, Polski, adwokat, prawnik, sarasota, polish, lawyer, attorney, florida, polscy, prawnicy, adwokaci

Polish Attorney near Sarasota, Florida, Agnieszka Piasecka’s, areas of practice include: / Polski Adwokat, Agnieszka Piasecka, zajmuje się między innymi następującymi sprawami:

Agnieszka Piasecka Law – Polish Lawyer near Sarasota, Florida

813-786-3911

727-538-4171

TESTAMENT CZY TRUST / PRAWO SPADKOWE – Pytania i Odpowiedzi 

PRAWO IMIGRACYJNE / OBYWATELSTWO USA – Pytania i Odpowiedzi

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews

https://piaseckalaw.com/reviews

Sarasota, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Prawnik, Polski Adwokat,Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Florida

Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na / To schedule your first FREE consultation call:

813-786-3911

727-538-4171

Opinie, Sarasota, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Prawnik, Polski Adwokat,Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Florida

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

Polski Prawnik Sarasota, Polish, attorney, polish lawyer, clients reviews, clients, avvo, award

Polish Lawyer Agnieszka Piasecka Serving Sarasota, Florida USA by appointment only.

Adwokat Prawnik Rozwód Sarasota Floryda

Agnieszka Piasecka, Divorce and Family Law Attorney Sarasota

Agnieszka Piasecka is a General Practice attorney located near the Sarasota / Bradenton area. Agnieszka Piasecka practices Family Law and can help you with: divorce, annulment, alimony, child support, child custody, paternity actions, adoptions, pre-nuptial (pre-marital) agreements, post-nuptial (post-marital) agreements, modification of prior judgments, actions involving parenting plan for minor child or children, proceedings for temporary or concurrent custody of minor children by extended family, Declaratory Judgments related to “prenup” and “postnup” agreements, injunctions for protection against domestic repeat, dating, and sexual violence, stalking, and all proceedings for modification, enforcement, and civil contempt of these actions.

Adwokat Agnieszka Piasecka jest polskim prawnikiem praktykującym prawo na Florydzie, w okolicach Sarasoty / Bradenton. Agnieszka Piasecka zajmuje się między innymi prawem rodzinnym i może pomóc Ci w: rozwodzie, anulowaniu małżeństwa, uzyskaniu alimentów dla małżonka oraz dla dzieci, postępowaniu o ustalenie ojcostwa  adopcjach, umowach przedmałżeńskich, umowach o rozdzielności majątkowej, modyfikacji istniejących orzeczeń sądu, postępowaniu dotyczącemu „planu rodzicielskiego opieki nad dzieckiem”, postępowaniu dotyczącego prawa do opieki nad dziećmi, orzeczeniach stwierdzających ważność umów o rozdzielności majątkowej, uzyskaniu zakazu zbliżania się w przypadkach przemocy domowej, seksualnej oraz „stalking” oraz wszelkich postępowaniach dotyczących modyjikacji oraz wyegzekwowania wyroków w wyżej wymienionych sprawach.

Adwokat Prawnik Rozwód Sarasota Floryda USA

Agnieszka “Aga” Piasecka, Esq. has experience with Family Law and Divorce and can assist you with:

 • Collaborative and Uncontested Divorce / Rozwód niekwestionowany za porozumieniem stron
 • Contested Divorce / Rozwód kwestionowany
 • Violence – Injunction / Przemoc domowa, zakaz zbliżania się
 • Child Support / Alimenty na dzieci
 • Alimony – Spousal Support / Alimenty dla współmałżonka
 • Child Custody and Visitation – Parenting Plans / Plany rodzicielskie dotyczące podziału obowiązku opieki nad dziećmi
 • Asset Division – Property Division – Property Disputes / Podział majątku
 • Mediation – Mediation Consulting / Mediacja
 • Prenuptial or Premarital Agreements  -“Prenups” / Umowy przedmałżeńskie o rozdzielności majątkowej
 • Postnuptial – Postmarital Agreements -“Postnups” / Umowy o rozdzielności majątkowej zawarte podczas trwania małżeństwa
 • Paternity / Postępowanie o ustalenie ojcowstwa
 • Modifications – changes to the terms of final settlement agreements ( reasons include e.g. job loss, change of employment, required relocation, increased need for educational or medical support) / Modyfikacja – zmiana ostatecznych orzeczeń sądowych (z powodów takich jak na przykład utrata lub zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, potrzeba uzyskania dodatkowego wykształcenia lub opieki medycznej)

Polscy prawnicy / adwokaci w okolicy Sarasota Floryda USA – Agnieszka “Aga” Piasecka

727-538-4171

813-786-3911

Agnieszka “Aga” Piasecka Polski Prawnik Adwokat Sarasota

Agnieszka “Aga” Piasecka jest polskim prawnikiem niedaleko Sarasoty na Florydzie.

Rozwody, Testamenty i Trusty, Imigracja Polski Adwokat Agnieszka Aga Piasecka Law Floryda

Aga Piasecka, Esq. is an active member of Sarasota’s Polish community

Aga Piasecka, Esq. is an active member of Sarasota’s Polish community and has other websites designed to help inform and unite Sarasota’s Polish community members and local Sarasota / Bradenton Polish Business owners. Please visit her other website and find out what our Sarasota Polish community has to offer in the beautiful Sarasota / Bradenton, Florida area.

The Polish Sarasota / Bradenton area links are listed first for your convenience, but there are other links listed bellow for Polish Businesses in the surrounding areas of Sarasota / Bradenton, Florida.

polishsarasotabradenton.com
polishattorneysarasota.com
polishlawyersarasota.com

You can also visit Aga Piasecka at:

agaesq.com
agapiaseckadelgadolaw.com
attorneyagapiasecka.com
attorneyagnieszkapiasecka.com
immigrationattorneyclearwater.com
immigrationlawyerclearwater.com
divorceattorneyclearwaterflorida.com
divorcelawyerclearwaterflorida.com
divorceimmigrationclearwater.com
divorceimmigrationlargo.com
divorceimmigrationstpetersburg.com
divorceimmigrationtampa.com
polishclearwater.com
polishlargo.com
polishstpetersburg.com
polishtampa.com
polishsarasotabradenton.com
polishfortmyers.com
polishnewportrichey.com
tikolmt.com
dancingwithunclesam.com
willsandtrustsclearwater.com
estateplanningclearwater.com
WillsandTrustsAttorneyClearwater.com
WillsandTrustsLawyerClearwater.com
polishattorneyclearwater.com
polishlawyerclearwater.com
floridapolishattorney.com
polishattorneynewportrichey.com
polishattorneysaintpetersburg.com
polishattorneysarasota.com
polishattorneytampa.com
polishlawyerflorida.com
polishlawyernewportrichey.com
polishlawyersaintpetersburg.com
polishlawyersarasota.com
polishlawyertampa.com
Office Location Adres Biura

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka’s office is conveniently located near Sarasota, Florida

Agnieszka, Aga Piasecka, Polish,Lawyer, Immigration, Attorney, Polski, Prawnik, Green Card, Citizenship, Sarasota, Obywatelstwo, Zielona Karta

For Aga’s immigration story please visit / Historia emigracyjna Agnieszki dostępna jest na:

dancingwithunclesam.com

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka is conveniently located near Sarasota, Florida and it’s surrounding areas.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat Sarasota / Bradenton, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near Sarasota / Bradenton, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat Sarasota, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near Sarasota, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat Bradenton, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near Bradenton, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat Palmetto, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near Palmetto, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat Ellenton, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near Ellenton, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat Venice, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near Venice, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat Osprey, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near Osprey, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat North Port, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near North Port, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat Long Boat Key, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near Long Boat Key, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat Holmes Beach, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near Holmes Beach, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat Cortez, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near Cortez, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.

Attorney Agnieszka Piasecka, Polski Adwokat Nokomis, Polish Lawyer Sarasota Bradenton. Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish, has more than 20 years of combined experience in USA and Poland and has a law office near Nokomis, Florida. Attorney Agnieszka Piasecka, Esq. is lawyer in Florida and in Poland. For a FREE consultation call 727-538-4171 or 813-786-3911.