Czy mogę odwołać Quitclaim Deed, w którym przepisałam własność domu na inną osobę i usunąć jej nazwisko z aktu własności bez jej zgody? Polski Adwokat Prawa Nieruchomości – Sarasota, Floryda

Czy mogę odwołać Quitclaim Deed, w którym przepisałam własność domu na inną osobę i usunąć jej nazwisko z aktu własności bez jej zgody? Polski Adwokat Prawa Nieruchomości - Floryda, Estate Planning, Polish Attorney, Polski prawnik, Polscy, Prawnicy, Adwokaci, Floryda, Florida, Wills, Trusts, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka

Czy mogę odwołać Quitclaim Deed, w którym przepisałam własność domu na inną osobę i usunąć jej nazwisko z aktu własności bez jej zgody? Polski Adwokat Prawa Nieruchomości – Floryda

Jeżeli dobrowolnie i świadomie podpisała Pani Deed, czyli dokument przenoszący własność Pani domu z siebie na inną osobę, i został on zarejestrowany w sądzie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, to z reguły nie będzie Pani mogła tej czynności odwołać bez zgody tej osoby. Zrzekając się prawa własności nieruchomości na rzecz osoby trzeciej, utraciła Pani bowiem na zawsze prawo decydowania o tej nieruchomości. Aby z powrotem przenieść własność nieruchomości na siebie, należy sporządzić nowy Deed, który będzie musiała podpisać osoba, na którą przepisała Pani własność. Osoba ta nie ma obowiązku podpisać tego dokumentu i może również sprzedać ten dom bez Pani zgody i udziału, gdyż jest ona teraz pełnoprawnym nowym właścicielem nieruchomości. Generalnie, nie można odwołać poprawnie sporządzonego i zarejestrowanego Deedu, chyba że dokument ten został sfałszowany lub podpisany pod przymusem, presją lub w wyniku oszustwa. Należy zatem być bardzo ostrożnym i dobrze się zastanowić przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów przenoszących własność nieruchomości na osoby trzecie. Istnieją bowiem inne, mniej drastyczne, opcje przeniesienia własności nieruchomości na osoby trzecie pośmiertnie – bez utraty kontroli nad nieruchomością za swojego życia. Jedną z popularnych opcji jest tzw. „Lady Bird Deed”, inaczej zwany „Enhanced Life Estate Deed”. Jest to specjalny rodzaj Quitclaim Deed przenoszący prawo własności nieruchomości na osoby trzecie dopiero po śmierci darczyńcy z prawem dożywocia. Osoba podpisująca Lady Bird Deed zachowuje prawo własności nieruchomości i pełną kontrolę nad nieruchomością do końca swojego życia, a po jej śmierci prawo własności przechodzi automatycznie na nowych właścicieli bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Pierwotny właściciel, który zachowuje prawo dożywocia, to tzw. „life tenant”, natomiast nowy właściciel przejmujący własność po jego śmierci to tzw. „remainderman”. Lady Bird Deed to bardzo popularny dokument sporządzany najczęściej w celu przeniesienia własności nieruchomości pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Największą zaletą tej formy własności nieruchomości jest to, że osoba przepisująca w ten sposób własność nieruchomości zachowuje nad nią pełną kontrolę do końca życia i może w każdej chwili zmienić zdanie i odwołać przeniesienie własności bez konieczności uzyskania zgody nowego właściciela, natomiast osoby przejmujące własność po jej śmierci unikają postępowania spadkowego. Kolejną zaletą tej formy przeniesienia własności jest ochrona przed hipoteką Medicaid, który ma prawo domagać się zwrotu kosztów zapłaconych przez Medicaid rachunków medycznych i kosztów opieki społecznej poprzez pośmiertne obciążenie nieruchomości. 

* Powyższa informacja ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911